Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kontakt

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gdyni

  • Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni
  • Przedszkole nr 60 w Gdyni

81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21

tel/fax 58 625 57 09

email:  zs11gdynia@wp.pl

           sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl

           przedszkole@p60.edu.gdynia.pl

 

-----------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni, adres do korespondencji: 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21, e-mail zs11gdynia@wp.pl oraz sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl

Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług.

W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny